Wielkie wyprawy – wielkie projekty – wielcy liderzy

Wyprawa na biegun to projekt analogiczny do przedsięwzięcia biznesowego: ma cel, termin, budżet, zespół. Kierowanie zespołem przemowienia motywacyjnepodczas wyprawy polarnej ma wiele cech wspólnych z kierowaniem zespołem w firmie. Trzeba dzielić zadania, organizować prace, motywować i rozwiązywać konflikty. Menedżer wyprawy rozwiązuje problemy logistyczne, podejmuje trudne decyzje, zarządza kryzysami.

Rafał wykorzystuje swoje polarne doświadczenia w pracy menedżera. I o tym wszystkim – jako mówca – ciekawie i dynamicznie opowiada podczas prezentacji swoich zdjęć z wypraw na biegun północny i południowy.Ta opowieść to tylko pozornie spotkanie z podróżnikiem. W rzeczywistości, „między wierszami” prowadzący opowiada o roli lidera w zespole, o kierowaniu projektami, motywowaniu ludzi i pozytywnym postrzeganiu zmian.

Przemówienie to jest ciekawe dla osób pracujących w firmach dzięki wykorzystaniu analogii:

  • Wyprawa – to projekt mający cel, termin i budżet
  • Zespół wyprawowy – obowiązują w nim te same zasady, które sprzyjają efektywnej pracy w zespole w firmie
  • Rola lidera wyprawy – jest bardzo podobna do roli menedżera w firmie: od rozwiązywania konfliktów i motywowania zespołu do wyznaczania planu wyprawy i zadań logistycznych dla jej uczestników
  • Sytuacje kryzysowe i nagłe zmiany pogody- bardzo przypominają sytuacje kryzysowe w biznesie

Rafał – mówca, doświadczony menedżer i przedsiębiorca – pokazuje, jak swoje doświadczenia wyniesione z wypraw wykorzystuje w codziennej pracy zawodowej.

Forma wystąpienia: prezentacja fotografii, opowieść pełna barwnych przykładów i anegdot ale i głębokich odniesień do pracy menedżera, dyskusja z uczestnikami

Czas trwania: od 90 do 180 minut zależnie od uzgodnionej formy wystąpienia (występienie może zawierać gry menedżerskie oparte na sytuacjach wyprawowych).

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem przemówienia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail rafal@rafalszczepanik.pl.