Warsztaty menedżerskie

Rafał prowadzi wykłady i szkolenia na temat przywództwa, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zmianami, oraz pracy i komunikacji w zespole. Uczy też zarządzania czasem i warsztaty menedżerskiewystąpień publicznych, jest też mówcą inspiracyjnym.

Dlaczego warto wybrać szkolenia prowadzone przez Rafała?

  • Jest on doświadczonym menedżerem i przedsiębiorcą, współzałożycielem m.in. portalu Pracuj.pl
  • Został uznany za jednego z czterech najlepszych polskich trenerów w kategorii „gry symulacyjne” (ranking firm szkoleniowych magazynu Profit i KPMG).
  • Od wielu lat prowadzi szkolenia dla wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w Polsce i za granicą.
  • Prowadzone przez niego warsztaty cechuje dynamika i interaktywność. Oparte są one m.in. o rzeczywiste studia przypadku, symulacje, oraz gry menedżerskie i zadania outdoor (prywatnie Rafał jest instruktorem wspinaczki, himalaistą i polarnikiem).
  • Dzięki odwoływaniu się nie tylko do doświadczeń menedżerskich, ale i ekspedycyjnych (wyprawy na biegun północny i południowy), Rafał inspiruje uczestników swoich szkoleń barwnymi i niezwykłymi opowieściami dot. np. roli lidera w sytuacjach kryzysowych czy budowania relacji w zespole.
  • Projektowane przez Rafała symulacje strategiczne dostosowywane są do specyfiki szkolonych przez niego firm. Nie są to „kupione przez internet” gry pozbawione możliwości modyfikacji.
  • Rafał Szczepanik jest autorem cieszących się dużą popularnością książek związanych z zarządzaniem zespołem i firmą. Każdy z uczestników jego szkoleń może otrzymać, zamiast standardowych materiałów szkoleniowych, elegancko wydaną książkę związaną z tematem szkolenia – z osobistą dedykacją od autora.

Chcesz zorganizować szkolenie? Skontaktuj się z Rafałem pod adresem rafal@rafalszczepanik.pl i poznaj jego propozycję programu warsztatu – stworzoną specjalnie dla Twoich pracowników