Ponowne przemyślenie ekosystemu rozwoju siły roboczej

Rozwój gospodarki poprzez niwelowanie luki w umiejętnościach

John O’Leary, Nicole Overley i Amrita Datar

Deloitte, 2023

Programy mające na celu pomoc poszczególnym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji nie mogą same w sobie wypełnić ziejącej w Ameryce luki w umiejętnościach. Aby zaspokoić potrzeby pracodawców i pracowników, niezbędny jest ekosystem rozwoju siły roboczej oparty na współpracy. Badacze z Deloitte, John O’Leary, Nicole Overley i Amrita Datar, opisują, w jaki sposób, dzięki zsynchronizowanej pracy, kluczowi gracze w rozwoju siły roboczej – od nauczycieli po pracodawców – mogą zmienić rynek pracy i pobudzić gospodarkę. Przedstawiają oni „ABC” lub główne cechy zdrowego ekosystemu rozwoju siły roboczej, a następnie oferują pięć strategii wspierania tego ekosystemu.

Streszczenie oryginału tłumaczone algorytmicznie (przepraszamy za ewentualne błędy) jako materiał na nasze wykłady integracyjne.

Wnioski

 • Wzmocnienie współpracy w ramach ekosystemu rozwoju siły roboczej ma zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania luk w umiejętnościach i wspierania wzrostu gospodarczego.
 • Skuteczny ekosystem rozwoju siły roboczej ma trzy główne cechy.
 • Wspieraj dobrze prosperujący ekosystem rozwoju siły roboczej za pomocą pięciu strategii.

Podsumowanie

 • Wzmocnienie współpracy w ramach ekosystemu rozwoju siły roboczej ma zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania luk w umiejętnościach i wspierania wzrostu gospodarczego.
 • Obecnie prawie 75% pracodawców zgłasza problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebują, aby osiągnąć swoje cele i odnieść sukces. Pracownicy nie radzą sobie dużo lepiej: 46% amerykańskich pracowników zmaga się z niedostatecznym zatrudnieniem lub niedopasowaniem ich umiejętności do pełnionych ról.
 • Skupienie się przede wszystkim na indywidualnych programach podnoszenia kwalifikacji nie rozwiąże tych dylematów. Decydenci polityczni powinni dążyć do zacieśnienia współpracy między różnymi podmiotami w ramach dynamicznego ekosystemu rozwoju siły roboczej: instytucjami edukacyjnymi, pracodawcami, decydentami politycznymi, dostawcami usług szkoleniowych i osobami poszukującymi pracy.
 • Skuteczny ekosystem rozwoju siły roboczej ma trzy główne cechy.
 • Ludzie czasami uważają rozwój siły roboczej za „proces”: zaplanowany, powtarzalny system, w którym wszyscy uczestnicy współpracują, aby osiągnąć wspólny, z góry określony cel. Prawdziwy rozwój siły roboczej bardziej przypomina ekosystem: Różnorodni uczestnicy z różnymi celami angażują się w stale ewoluujący „zestaw powiązanych działań”, które mogą prowadzić do wielu możliwych rezultatów dla zaangażowanych osób.
 • „Ekosystem rozwoju siły roboczej może odgrywać kluczową rolę we wzmacnianiu wykwalifikowanych pracowników”.
 • Zdrowy ekosystem siły roboczej ma trzy główne cechy:
 • „Adaptacja” – ekosystem musi wprowadzać innowacje i ewoluować w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności.
 • „Różnorodność biologiczna” – różnorodni uczestnicy, w tym osoby z wyższym wykształceniem i bez niego, powinni odgrywać różne role i mieć dostęp do tego, czego potrzebują, aby się rozwijać.
 • „Łączność” – Różni uczestnicy ekosystemu muszą wchodzić w interakcje i czerpać korzyści od siebie nawzajem.
 • Wspieraj dobrze prosperujący ekosystem rozwoju siły roboczej za pomocą pięciu strategii.
 • Siloing jest głównym czynnikiem utrudniającym dzisiejszy ekosystem rozwoju siły roboczej. Podziały między nauczycielami, pracodawcami i decydentami politycznymi prowadzą do niewykorzystania umiejętności i niedopasowania potrzeb pracowników, co hamuje wzrost gospodarczy. Przełamywanie podziałów w tym ekosystemie ma kluczowe znaczenie dla budowania wykwalifikowanej siły roboczej, ale wymaga zmiany podejścia.
 • „Ważne jest, aby w razie potrzeby dostosować zachęty dla uczestników, aby w naturalny sposób promować bardziej pożądane zachowania”.
 • Aby zająć się obecną luką w umiejętnościach siły roboczej, decydenci powinni zastosować pięć poniższych strategii:
 • „Połącz uczestników ekosystemu” – Wzmocnij współpracę między pracodawcami, programami rządowymi, dostawcami usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz społecznościami. Program Apprenticeship Carolina w Karolinie Południowej zachęca pracodawców za pomocą ulg podatkowych do tworzenia praktyk zawodowych, wspierając w ten sposób współpracę między firmami, dostawcami usług edukacyjnych i rządem.
 • „Skoncentruj się na wrażliwych populacjach” – Dostosuj programy rozwoju siły roboczej, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, uznając różnorodność ścieżek kariery i celów. Program Rhode Island Back to Work zapewnia ukierunkowane szkolenia i wsparcie dla zwolnionych pracowników, kierując ich do rozwijających się sektorów, takich jak opieka zdrowotna i IT.
 • „Modelowe zachowanie jako pracodawca” – władze stanowe i lokalne mogą dawać przykład, inwestując w szkolenia, oferując elastyczne harmonogramy i zwiększając integracyjność praktyk rekrutacyjnych. Pensylwania wyeliminowała wymagania dotyczące wykształcenia dla wielu stanowisk państwowych, otwierając możliwości zatrudnienia dla szerszego grona kandydatów.
 • „Przyjęcie polityk promujących rozwój siły roboczej” – Wdrożenie narzędzi politycznych, takich jak programy certyfikacji i poświadczeń, które zachęcają do udziału w sile roboczej tradycyjnie pomijane populacje. Powszechne uznawanie licencji (ULR) w różnych stanach upraszcza licencjonowanie zawodowe, umożliwiając wykwalifikowanym pracownikom łatwe przenoszenie kwalifikacji między stanami.
 • „Mierz, monitoruj i przewiduj luki w ekosystemie” – Nieustannie zbieraj dane na temat ewoluującego ekosystemu siły roboczej, aby przewidywać przyszłe luki w umiejętnościach i wyzwania, wykorzystując sztuczną inteligencję i systemy danych do podejmowania decyzji. Inicjatywy Skillful Fundacji Markle w Kolorado i Indianie współpracują z firmami i rządami, aby informować osoby poszukujące pracy o poszukiwanych umiejętnościach i łączyć je z odpowiednimi szkoleniami.

O autorach

 • John O’Leary jest starszym menedżerem w Deloitte Services LP, Nicole Overley jest starszym menedżerem w praktyce kapitału ludzkiego Deloitte Consulting, a Amrita Datar jest menedżerem ds. badań w Center for Government Insights.
Rate this post