Laszlo Bock o podejściu Google do HR

Laszlo Bock

Boston Consulting Group, 2014

Google nieustannie zajmuje czołowe miejsca na listach „najlepszych miejsc pracy” Fortune i Glassdoor. Jakie są sekrety HR stojące za sukcesem Google w przyciąganiu najlepszych talentów na świecie i utrzymywaniu zaangażowania i zadowolenia pracowników? Boston Consulting Group poprosiła wiceprezesa ds. operacji personalnych w Google, Laszlo Bocka, o wyjaśnienie unikalnego podejścia Google do HR w krótkiej rozmowie wideo. Jego spostrzeżenia są zwięzłe i pouczające.

Opracowanie zostało przetłumaczone maszynowo (przepraszamy za błędy) jako materiał na nasze szkolenia integracyjne.

Korzyści

 • Google oferuje swoim pracownikom różnorodne benefity w celu zwiększenia wydajności i kreatywności oraz budowania poczucia wspólnoty.
 • Dział HR Google składa się z osób z tradycyjnych środowisk HR, konsultantów strategicznych i specjalistów z różnych dziedzin analitycznych.
 • Jednym z wyzwań Google jest utrzymanie oryginalnej kultury firmy przy jednoczesnym wzroście.

Podsumowanie

 • Google oferuje swoim pracownikom szereg korzyści, które zwiększają wydajność i kreatywność, a także budują poczucie wspólnoty.
 • Od kawiarni i ścianek wspinaczkowych po darmowe pranie chemiczne, kampus Google oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz korzyści. Google uważa te dodatkowe korzyści za „czynniki wspomagające”, mające na celu osiągnięcie kilku celów. Pozwalają one pracownikom na nieformalne interakcje między sobą, a tym samym wzmacniają poczucie wspólnoty wśród współpracowników. Konfiguracja kampusu zwiększa możliwość przypadkowych spotkań, co stwarza okazję do wymiany pomysłów, które mogą prowadzić do innowacji. Wreszcie, Google pozwala pracownikom załatwiać typowe sprawy, takie jak wymiana oleju, na terenie kampusu, dzięki czemu pracownicy mogą pracować wydajniej i w większym skupieniu.
 • „Gdybyś zabrał wszystkie … krzykliwe dzwonki i gwizdki [z dala], nadal miałbyś tę samą firmę, ten sam popęd do kreatywności i innowacji”.
 • Kultura organizacyjna Google opiera się na przejrzystości i swobodnym przepływie informacji. Firma zachęca pracowników do eksperymentowania bez obawy o reperkusje w przypadku niepowodzenia – o ile uczą się na swoich błędach. Podstawowym czynnikiem, który pozwala Google utrzymać pozytywną kulturę pracy, jest to, że pracownicy silnie identyfikują się z misją firmy: „Uporządkować informacje na świecie i uczynić je powszechnie dostępnymi”.
 • Dział HR Google składa się z osób z tradycyjnych środowisk HR, konsultantów strategicznych i specjalistów z różnych dziedzin analitycznych.
 • Tylko jedna trzecia pracowników działu HR Google ma tradycyjne wykształcenie HR. Drugą jedną trzecią stanowią konsultanci ds. strategii, którzy uzupełniają pracę specjalistów ds. zasobów ludzkich swoją przenikliwością biznesową i silnymi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Ostatnia jedna trzecia to osoby z silnym wykształceniem akademickim w różnych dziedzinach analitycznych, takich jak statystyka czy psychologia organizacji. Osoby te dostarczają danych, które pomagają w podejmowaniu decyzji związanych z HR.
 • Jednym z wyzwań Google jest utrzymanie oryginalnej kultury firmy przy jednoczesnym wzroście.
 • Wraz ze wzrostem Google coraz trudniej jest stworzyć poczucie bliskości między pracownikami – często jest to warunek wstępny, aby pracownicy zgłaszali swoje pomysły i traktowali się nawzajem sumiennie. Podczas spowolnienia gospodarczego Google starało się pokazać, jak bardzo ceni swoich pracowników, nadal podnosząc pensje i oferując awanse. Firma przeprowadza regularne ankiety wśród pracowników, aby zmierzyć ich zaangażowanie i entuzjazm dla firmy. Od momentu powstania Google kładzie nacisk na uwzględnianie opinii i pomysłów pracowników w swojej strategii i podejmowaniu decyzji, wspierając poczucie upodmiotowienia pracowników. Poczucie to znajduje odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku uczestnictwa w ankietach (96%).
 • Przychodzący dyrektorzy wyższego szczebla często muszą oduczyć się zachowań – takich jak autopromocja lub angażowanie się w politykę w miejscu pracy – które sprawiły, że odnieśli sukces w innych firmach. W Google pracownicy oczekują, że liderzy będą jasno wyrażać swoje pomysły i otwarcie o nich dyskutować.
 • „Wiarygodność w Google i wpływy nie wynikają z tytułu, nie wynikają z autorytetu, ale z umiejętności wyrażania stanowiska, a następnie skutecznego argumentowania”.
 • Google korzysta z możliwości czerpania z globalnej puli talentów i lubi oferować pracownikom wybór między przyjazdem do kampusu Google w Stanach Zjednoczonych a pozostaniem w swoich krajach. Chociaż każde zagraniczne biuro Google jest inne, Google chce mieć pewność, że wszystkie mają podstawowe cechy, które sprawiają, że Google jest wyjątkowym miejscem pracy.

O prelegencie

 • Laszlo Bock jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Humu oraz byłym starszym wiceprezesem ds. operacji personalnych w Google.
Rate this post