Proaktywna postawa w życiu codziennym i pracy

  • Czym jest proaktywność i dlaczego ludzie proaktywni są bardziej spełnieni w życiu zawodowym i prywatnym?
  •  W jakich zachowaniach przejawia się proaktywność w biznesie?
  •  Czy „pozytywne myślenie” to myślenie racjonalne, czy też pusta wiara nie mająca oparcia w naukowych danych?
  •  Jak różne firmy, dzięki proaktywnej postawie pracowników, osiągnęły sukces rynkowy i stworzyły innowacyjne wynalazki zmieniające świat?
  • Na czym polega wyszukiwanie i dostrzeganie szans w otoczeniu?
  • Czy bardziej proaktywny był Steve Jobs, czy Jaś Mela?
  • Jak tworzyć kulturę proaktywności w swoim zespole i firmie?

Podczas tego przemówienia motywacyjnego wspólnie odpowiemy na powyższe pytania. Pokażemy przykłady proaktywnych osób i proaktywnych firm. W oparciu o te studia przypadki opiszemy zasady, którymi kierują się w codziennej pracy proaktywne osoby.

Czas przewidziany na to przemówienie motywacyjne: od 1h do 2h zależnie od wariantu

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem wystąpienia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail rafal@rafalszczepanik.pl.

Proaktywna postawa w życiu codziennym i pracy
Oceń stronę