Gra wieże

Sprawdź się w opracowanej przez Rafała grze i porównaj wyniki Twojej drużyny z wynikami różnych zespołów z całej Polski. Prześlij swój wynik na rafal@rafalszczepanik.pl.

Gra może być rozgrywana w grupach 3-6 osób. Można prowadzić ją dla dowolnej ilosci równolegle grających drużyn. Grupy mogą lecz nie musza rywalizować

Zasady gry

 1. Waszym zadaniem jest zbudowanie wolnostojącej konstrukcji, która przez co najmniej 30 sekund utrzyma jak najwięcej puszek coli na jak najwyższej wysokości.
 2.  Celem jest jak najwyższy zysk (przychód minus wydatki).
 3. Przychód to A x B, gdzie A to ilość puszek, zaś B to wysokość konstrukcji w centymetrach, mierzona od podstawy do najniższego punktu najniżej położonej na niej puszki.
 4. Wydatkiem są „zakupy” sprzętu do budowy. Zakupów można dokonywać przez cały czas trwania budowy.
 5.  W sklepie można kupić poniższe rekwizyty, każdy kosztuje 5zł
  a. Kartka A4, (jednak grupa może kupić maksymalnie 20 kartek)
  b.Metr taśmy klejącej malarskiej o szerokości ok. 2,5cm (maks. 2 metry na grupę)
  c. Metr cienkiego sznurka (maks. 2 metry na grupę)
 6. Na zadanie (planowanie, zakupy i budowę) macie 30 minut.
 7. Puszki na konstrukcji układa się dopiero po zakończeniu budowy (układanie nie wchodzi w czas 30 minut), jednak ich układanie nie może zająć więcej niż 1 minutę.
 8. Od momentu gdy ułożycie ostatnią puszkę i powiecie START, zaczyna biec czas „półminutowej próby”. Jeżeli konstrukcja wytrzyma 30 sekund (nie może się przewrócić lub zniekształcić np. ugiąć, nie może też spaść lub obsunąć się żadna z puszek), wtedy liczony jest przychód (wysokość w cm razy ilość puszek).
 9. Budowa odbywać się może w zespołach liczących  maks. 6 osób.

Kryteria techniczne

§  Budować można tylko na gładkim stole (bez obrusa). 

§  Konstrukcja nie może być przyklejona lub przytwierdzona do stołu, wsparta z boku, podwieszona, przyklejona do czegokolwiek, przytrzymywana itp.

§  Budować wolno tylko z rekwizytów kupionych w sklepie, bez użycia narzędzi poza miarką centymetrową i nożyczkami (jednak narzędzia nie mogą stać się częścią konstrukcji).

§  Puszki muszą być fabrycznie zamknięte, nienaruszone.

§  Rekwizyt zakupiony nie może być zwrócony.

§  W czasie budowy można testować konstrukcję, układając na niej puszki, jednak potem należy je zdjąć i faktyczna „próba” wymaga ułożenia puszek od nowa, w czasie maks. 1 minuty.

Gra wieże
Oceń stronę